ANKIETA - GEF BG10

Ciekawe wiadomości na temat oferty w Babiogórskim Parku Narodowym:

Szanowni Państwo

Babiogórski Park Narodowy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przeprowadza ankietę na temat:

"RUCH TURYSTYCZNY W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM"

Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Ankieta jest anonimowa i wykorzystana będzie wyłącznie w celach naukowo-dydaktycznych. Z góry dziękujemy za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

1. Skąd Pan/i przyjechał/a w rejon Babiogórskiego Parku Narodowego - bezpośrednio z: ... ?
Kraj:      Region (województwo):
Miejscowość: , kod pocztowy:

2. Kto Panu/Pani towarzyszy w podróży? (ilość osób)
nikt jedna więcej (ile?)  w tym: dzieci, dorośli

3. Jaki jest cel Pana/i przyjazdu w rejon Babiogórskiego Parku Narodowego ? (można podać kilka odpowiedzi)
wypoczynek lub rozrywka udział w imprezie kulturalnej cel religijny
sprawy służbowe (biznes) udział w zawodach sportowych edukacja
odwiedziny krewnych lub znajomych zakupy cel zdrowotny
zwiedzanie zabytków odwiedziny miejsc rodzinnych inny cel (podaj jaki)
udział w szkoleniu, konferencji itp. poznanie walorów przyrody turystyka aktywna (kwalifikowana)
tranzyt
Proszę wybrać cel GŁÓWNY:
wypoczynek lub rozrywka udział w imprezie kulturalnej cel religijny
sprawy służbowe (biznes) udział w zawodach sportowych edukacja
odwiedziny krewnych lub znajomych zakupy cel zdrowotny
zwiedzanie zabytków odwiedziny miejsc rodzinnych inny cel (podaj jaki)
udział w szkoleniu, konferencji itp. poznanie walorów przyrody turystyka aktywna (kwalifikowana)
tranzyt

4. Jakim środkiem transportu przyjechał/a Pan/i rejon Babiogórskiego Parku Narodowego?
samolotem samochodem autobusem linii regularnej busem
autokarem turystycznym pociągiem motocyklem innym  

5. Gdzie Pan/i nocuje? Proszę podać nazwę miejscowości  
nie nocuję na kempingu lub polu namiotowym u znajomych lub rodziny w hotelu
w schronisku w zakładzie uzdrowiskowym w pensjonacie ośrodek wczasowy
w kwaterze prywatnej w motelu w domu wycieczkowym we własnym domku/ mieszkaniu
w innym obiekcie

6. Proszę podać długość pobytu w rejonie Babiogórskiego Parku Narodowego
do 3 godzin cały dzień 1 noc więcej nocy, ile:

7. Kto zorganizował Panu/i przyjazd w rejon Babiogórskiego Parku Narodowego?
we własnym zakresie biuro podróży zakład pracy szkoła
parafia (kościół) sam inna instytucja

8. Czy w rejonie Babiogórskiego Parku Narodowego jest Pan/i?
po raz pierwszy po raz drugi byłem/-am tu kilka razy przyjeżdżam tu często

9. Skąd się Pan/-i dowiedział/-a o Babiogórskim Parku Narodowym? (można podać kilka odpowiedzi)
z targów turystycznych
od rodziny, znajomych z prasy
ze strony internetowej
z radio
z telewizji
z polskich placówek dyplomatycznych z katalogów biur podróży
z Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej z przewodników ze szkoły z folderów/ulotek
w lokalnej/miejscowej informacji turystycznej w miejscu zakwaterowania od gospodarzy inne

10. Ile wynosi w przybliżeniu ogólny koszt Pana/Pani pobytu w tej miejscowości na jedną osobę:

11. Ile wynosi w przybliżeniu ogólny koszt Pana/Pani noclegu (pojedynczego) na osobę:

12. Jak ocenia Pan/Pani warunki noclegowe, z których korzysta?: (ocena szkolna) podkreśl właściwe:
celująco bardzo dobrze dobrze
dostatecznie dopuszczająco niedostatecznie

13. Czy interesuje Pana/Panią szczególnie rejon Babiogórskiego Parku Narodowego ?:
NIE TAK,   dlatego że:

14. Proszę spróbować podać szczyty w Paśmie Babiej Góry:
, ,

15. W trakcie pobytu w rejonie Babiogórskiego Parku Narodowego odwiedza Pan/Pani:
- Babią Górę - Pasmo Policy - Pasmo Jałowieckie

16. Czy według Pana/Pani istnieje potrzeba informowania turystów o istnieniu Babiogórskiego Parku Narodowego przez społeczność miejscową (mieszkańców) i władze (jednostki) lokalne:
TAK ,   dlatego że:
 NIE ,   dlatego że:

17. Czy według Pana/Pani brakuje oznakowania informacyjnego w Babiogórskim Parku Narodowym:
NIE TAK podaj gdzie:

18. Czy według Pana/Pani szlaki turystyczne w Babiogórskim Parku Narodowym są odpowiednio utrzymane:
TAK  NIE , dlatego że:

19. Czy według Pana/Pani informacja udzielana przy punktach wejściowych jest wystarczająca?:
Zawoja Markowe TAK NIE ,   dlatego że:
Przełęcz Krowiarki TAK NIE ,   dlatego że:

20. Czego według Pana/Pani brakuje z urządzeń na szlakach turystycznych w Babiogórskim Parku Narodowym:
- Niczego nie brakuje
  - Brakuje:
- koszy na śmieci
- ławek
- schronów
- ubikacji
- innych urządzeń

21. Co zmieniłby Pan/zmieniłaby Pani w Babiogórskim Parku Narodowym: (proszę opisać)

22. Czy, a jeżeli tak to z jakich atrakcji w rejonie Babiogórskiego Parku Narodowego, korzystał/a Pan/Pani w trakcie swojego obecnego pobytu: (proszę opisać)

Charakterystyka respondenta (bardzo prosimy o adres e-mail)

e-mail:

Miejsce zamieszkania:
Kraj:      Region (województwo):
Miejscowość: , kod pocztowy:
miasto duże miasto małe wieś
Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA
Wiek: lat (proszę wpisać ukończoną ilość lat)
Wykształcenie:
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie wyższe licencjackie
wyższe magisterskie inne (jakie?)
Status zawodowy:
uczeń student emeryt rencista bezrobotny osoba zajmująca się domem
aktywny zawodowo,   podaj zawód: 
Narodowość

Czy Rodzina Pana/i ma pochodzenie polskie?
tak nie
Sytuacja zdrowotna respondenta (ocena subiektywna):
dobra zadawalająca niezadowalająca zła
Sytuacja finansowa respondenta:
dobra zadawalająca niezadowalająca zła
 

Uprzejmie dziękujemy za opinię

 
  Copyright © 2007 WSTiE w Suchej Beskidzkiej form-master